Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

Warning: Undefined array key "lazy_loading" in /home/kxovsgmc/public_html/wp-content/plugins/envira-gallery/src/Utils/Shortcode_Utils.php on line 89

時間:2016/07/18
地點:南港社區大學 二樓活動中心
出席:22間教會 / 86位致福益人學苑分校與新分校同工

服事社區的致福益人學苑

自2016年四月起,承辦全省致福益人學苑的總校工作,由台北靈糧堂轉回基金會團隊接手。今天在南港社大首次舉行致福益人學苑–北區分校同工研習會。感謝主,同工與義工們清早八點不到已集合預備接待,帶著向社區宣教,傳福音的熱情,原本週一休假的牧者們不辭辛勞踴躍出席。

研習會一開始,致福小詩班帶領我們讚美–「最珍貴的角落」,在詩歌中加入動作,大家齊來讚美。彼此拿著名牌自我介紹,更多認識他校伙伴。如此歡欣讚美,使得會場氣氛更加熱絡。

致福感恩文教基金會駱傑雄執行董事,分享基金會從創立以來,如何經歷神的恩典,勉勵眾分校同工,透過致福益人學苑服事社區,在教會開設終身學習課程,向社區未得之民見證基督,宣揚福音,是致福21年來藉由全省致福益人學苑,在教會設立不變的使命。

給出你的銅板

慧君副執行長以短片故事,影片中兩個小男孩,發現路旁有外套、鞋子看見在遠處工作的農夫,其中較小個的男孩提議將農夫的衣鞋藏起來,看他會有何反應。但大男孩卻提議,他們各拿出一個銅板,放在窮農夫的鞋裏,然後躲在一旁觀察農夫的反應。

農夫緩緩走回,當穿上第一隻鞋時發現一個銅板,他觀看周遭無人經過怎會有錢在鞋裏,等到再穿上另一隻鞋,又發現一個銅板,此時他已無法制止激動的心情,他起來跪在地上,感謝神顧念他生病的妻子,與飢餓的兒女,他哭泣呼求神賜福給他銅板的人。看見這一幕,兩位男孩深受感動。

離開時,大男孩對原本不甘心拿出銅板的小男孩說:「你的感覺很好吧!」他們都為自己做的這個決定開心。慧君副執行長分享在影片的兩個男孩各代表「拿與給」的心態,想想上帝已經給我們的銅板,你是否願意在自己的教會益人學苑對福音學員給出你的銅板〈關懷、鼓勵、接納、陪伴、禱告…〉。藉著益人學苑的服事,把你有的給出來,你的小銅板要成為別人生命的祝福。

重新聚焦•品味人生•重建生命

永和禮拜堂美秀校長分享教會開設的福音課程「品味人生」,由美秀校長與楊本薇老師合力完成課程設計,帶領學員透過課程探索自己、認識自己,學員透過課程內涵逐漸敞開自己、分享更加深入。

美秀校長提醒分校教會開設致福益人學苑需要很大的委身和負擔,學員來益人學苑的目的是來學習,並不是來認識耶穌,對福音的態度可能是不渴慕、甚至是排斥的。所以每個教會都會碰到同樣的問題,我們可以彼此學習來砥礪突破。又因為開設課程的目的是傳福音,需要教會的遮蓋,所以永和禮拜堂分校是架構在教會的宣道部之下,老師和福音志工全都是教會的同工,而同工需要受到造就和裝備。

「品味人生」為學員設計特別的名牌,上課中會播放音樂,準備茶點。強調輕鬆的吃喝玩樂,帶學員去品味不一樣的人生。美秀校長說每一堂課都在認識學員,認識他們的思維。有學員在課堂上分享人生中最後悔的事就是太晚進教會,來到教會後生命感覺有光了,人生有希望了。

藉由課程所設計的問題,讓學員去思考,然後深度的分享,深度的認識他們每一個人,老師在當中帶入福音,拆毀學員舊的思維,將正確的價值觀帶給學員。例如有學員婚姻出現危機,願意與美秀校長分享,美秀校長鼓勵她不離婚,就是對的,讓她覺得被鼓勵和接納,也鼓勵她向上帝禱告,相信神一定可以幫助自己。第十一課 生命河流 帶學員畫自己的生命曲線圖,並看了摩西的生命曲線圖,讓學員感受到自己需要神,並邀請學員進入小組。

美秀校長說品味人生下一期還會開設,團隊也在思考要怎麼轉型,當中同工完全投入關懷學員。這堂課有許多佛教徒,大多帶著觀望的態度來上課,但是後來報名下一期的品味人生的學員就是這一群佛教徒,這一堂課目的是要用一年的時間收割莊稼,願主復活的大能翻轉改變人心,歸向基督。

用手機拍出你的微電影
王慧君導演分享幾部影片後,將學員分組,在一一講解每個技巧,從鏡頭、角度講起,不同的角度和鏡頭會帶來什麼效果,使我們對於拍攝的手法與技巧有更多的了解,透過練習也實際體驗不同的角度所帶來的效果。之後就是實際拍攝的時間,先想好並寫下每組要拍攝的腳本,之後,各組分開找場景拍攝。拍攝結束後,剪輯後製影片並上傳到社團,累積按讚數,得到最多按讚數的影片為今日的冠軍。

許多學員都是第一次接觸到拍攝和剪輯,每個人都很投入,無論是設計腳本、演戲、拍攝、後製,學員都很認真地圍著慧君導演,不斷有人排隊請教慧君導演如何使用剪輯軟體。作品發表時,雖然準備時間不是很充裕,但是每組的作品都非常用心的拍攝和剪輯,也讓每個人都收穫滿滿。

研習會結束前,一一介紹所有辛勞的同工群,最後在「你已被揀選」的歌聲中,彼此勉勵,你已被揀選,在主應許裏面祝福的管道;地上的萬族要因著你,來到主面前,歸向主。請麗山禮拜堂王淑娟傳道為全體祝禱,讓我們帶著祝福回到教會,回到益人學苑…..給出你的小銅板。〈紀錄-Grace)